Hydraulische-olie

De hydraulische olie wordt in auto’s gebruikt om een energie of kracht over te brengen naar het andere onderdeel. Op deze manier wordt het systeem werkend. De naam zegt vooral wat over de werking ervan, het zegt hierbij niks over de stoffen die zich hierin bevinden. De vloeistoffen die hier voor gebruikt worden zijn: bisftalaat, tributylfosfaat, hexyleenglycol en 2-propoxyethanol. Omdat deze olie een energieke of krachtige werking hebben, is het belangrijk dat deze aan bepaalde eisen voldoen. Enkele eisen zijn: viscositeit, stolpunt, kookpunt, dichtheid, samendrukbaarheid, vlampunt en corrosie.Voer uw kenteken in of selecteer uw auto!