0
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg!

×
×
×

 

Katalysator testen


Er zijn verschillende manieren om de katalysator te testen.

1. De kloptest:

Klop de katalysator met de vuist. Als het zich om een Monoliettype handelt en men hoort hoe zich deeltjes in het binnenste bewegen, kan het zijn dat de substraten uit elkaar gegaan zijn.

2. De temperatuurtest:

Voor deze test is een digitale pyrometer nodig. Rijd met uw auto met een verhoogt aantal omwentelingen per minuut voor ongeveer 2 minuten (ongeveer 2.000 rpm), om er zeker van te zijn dat de katalysator genoeg tijd heeft om in te schakelen. Onderzoekt u nu de temperatuur van de testkop van de pyrometer aan de voorkant van de katalysator en dan aan de achterkant. De temperatuur aan de achterkant moet hoger zijn dan aan de voorkant; als het tegenovergestelde het geval is dan werkt de katalysator niet naar behoren.

3. De tegendruk test:

Voor deze test heeft u een tegendruk meter nodig, die simpel uit een kleine manometer,een vacuümbuis en een 3 mm buiten diameter koperbuisje met een 3 mm O.ring van Viton bestaat. Deze O-ring sluit de opening af waarin het koperbuisje ingevoerd word, zodat de tegendruk meter niet van externe factoren beïnvloed word. De tegendruk dient niet groter te zijn dan 4 a 5 pont per kwadraatduim zijn. De meting vind plaats als de gasklep op 2500 omwentelingen per minuut gesteld is. Als de tegendruk van de uitlaatgassen gemeten is, dan graag de inlaat en uitlaat bij alle katalysatoren controleren. Een afwijking van 1/2 t/m 2 omwentelingen per minuut is toegestaan.

4. De gastest:

Een uitlaatgasmeter laat u zien wanneer de katalysator juist werkt, als ook door de CO- meting. Het uitschakelen van het apparaat verschilt per type of merk van het ene analyse apparaat op het andere. Leest u alstublieft de gebruiksaanwijzing door. Als u vastgesteld heeft dat de katalysator niet juist werkt dan dient u vast te stellen wat daarvan de reden is.

Het niet functioneren van de katalysatoren:

Als u de katalysator uit het voertuig verwijdert en u constateert dat deze gesmolten is. Waarom?

Brandstof: Door loodhoudende benzine, maar ook door toevoegingen aan de brandstof of de olie die lood kunnen bevatten, wordt de werking van de katalysator aangetast.

Zuurstofsensoren (Lambdasonde): Een beschadigde lambdasonde kan verkeerde informatie geven aan de ECU over de samenstelling van de uitlaatgassen. Een te rijk of juist te arm mengsel is het gevolg. Dit kan de katalysator beschadigen.