Disclaimer

Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan (delen van) de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van carpartsdirect.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Carpartsdirect.nl
Admiraal Trompstraat 11
3115 HK SCHIEDAM
Telefoon:010-2467419
Fax: 010-2460019
E-mail info@carpartsdirect.nl