Brandstofpomp-relais

Het brandstofpomprelais schakelt de brandstofpomp in en uit. Om te voorkomen dat de brandstofpomp na het inschakelen van het contact permanent pompt zonder dat de motor draait, ontvangt het relais via een extra aansluiting het signaal dat de motor wordt gestart en schakelt de pomp in.

Mogelijke storingsoorzaken: – Geen spanning/massaverbinding – Contactfout bij de aansluitingen – Interne kortsluitingen – Geen aansturing – Mechanische beschadigingen

De storing kan als volgt merkbaar worden: – Motor start niet – Motor hapert – vermogensverlies

Bij storing raden wij u aan de volgende acties te ondernemen: – Spanningsvoorziening/massaverbinding controleren – Aansturing controleren – Controleren op contactfouten – Controleren op mechanische beschadigingenVoer uw kenteken in of selecteer uw auto!