Dynamo-ophanging

Een dynamo vervult twee functies, namelijk: het leveren van elektrische energie en het opladen van de accu. Wanneer de auto gestart wordt, gaat de dynamo ook draaien en voert het zijn twee taken uit. De dynamo levert op dit moment ook stroom aan de auto. Wanneer de dynamo het niet meer doet, laadt de accu niet meer op. Dit kan twee oorzaken hebben, de V-snaar of de multiriem waaraan de dynamo bevestigd is, is te slap of gebroken. Een andere oorzaak kan zijn dat de dynamo kapot is. De dynamo wordt gehangen aan de V-snaar of Multiriem. Wanneer de accu niet meer opgeladen wordt, kun je merken dat er iets aan de hand is. Ook kan de ophanging van de dynamo slijten of kapot gaan. Dit dient voor een goede werking van de motor wel goed onderhouden te worden en indien nodig vervangen te worden.Voer uw kenteken in of selecteer uw auto!